Preskočiť na hlavný obsah

Prekračujeme generačné medze: Pohľad na marketingové persony


 

V ére, kde segmentácia trhu a personalizovaný marketing tvoria základ úspechu značiek, sa tradičné rozdelenie spotrebiteľov podľa generácií (Generácia Z, Millennials/Generácia Y, Generácia X) stalo bežnou praxou. Avšak, nedávne prieskumy a štúdie v oblasti behaviorálnej psychológie a marketingu naznačujú, že tento prístup možno nie je taký účinný, ako sme si kedysi mysleli. Máme dostatok dôkazov, ktoré vyvracajú myšlienku, že generácie majú jednotné vlastnosti? A je pravda, že ľudia s rovnakými záľubami z rôznych generácií majú viac spoločných vlastností a lepšie sa hodia na vytváranie marketingových person?

Generačné segmentácie - mýtus alebo realita?

Tradičné generačné segmentácie sa opierajú o predpoklad, že ľudia narodení a vyrastajúci v rovnakom časovom období zdieľajú podobné hodnoty, skúsenosti a správanie. Tento prístup však ignoruje širší kontext individuálnych skúseností, sociálno-ekonomických podmienok a osobných preferencií.

Nedávne výskumy ukazujú, že rozdiely vnútri generácií sú často väčšie než medzi nimi. Štúdia publikovaná v časopise "Psychological Science" napríklad poukazuje na to, že spoločné psychologické rysy priradené k určitým generáciám, ako je napríklad narcizmus u Millennials, nie sú tak rozšírené, ako sa predpokladalo. Tieto zistenia podporujú argument, že generačné segmentácie sú príliš zjednodušujúce a môžu viesť k chybným marketingovým stratégiám.

Záujmy ako silnejší predpoklad správania

Alternatívny prístup k segmentácii trhu spočíva v zameraní sa na záujmy, životný štýl a správanie spotrebiteľov namiesto ich veku alebo generácie. Tento prístup, podporovaný štúdiami z oblasti behaviorálnej psychológie, naznačuje, že ľudia s podobnými záľubami a hodnotami majú tendenciu vykazovať podobné správanie bez ohľadu na ich vek alebo generáciu.

Tvorba person podľa záľub môže byť efektívnejšia ako tvorba person podľa generácií:

  • Presnosť: Zameranie sa na záujmy umožňuje presnejšie zacieliť na relevantných zákazníkov.
  • Relevantnosť: Persony založené na záľubách sú relevantnejšie pre ľudí s rovnakými záujmami, bez ohľadu na generáciu.
  • Efektivita: Tvorba person podľa záľub môže byť efektívnejšia, pretože umožňuje zoskupiť ľudí s podobnými potrebami a očakávaniami.

Príklady:

  • Fanúšikovia sci-fi, či už z generácie Z, Y alebo X, zdieľajú podobné záujmy a preferencie v oblasti zábavy.
  • Bežci z rôznych generácií zdieľajú podobné hodnoty, ako je disciplína a vytrvalosť.
  • Milovníci prírody z rôznych vekových skupín majú pravdepodobne viac spoločných vlastností v ich spotrebiteľskom správaní než ľudia rovnakého veku s rôznymi záujmami.

Tento prístup umožňuje vytvárať presnejšie a relevantnejšie marketingové persony, ktoré lepšie reflektujú skutočné potreby a túžby ich cieľového publiká.

Implementácia v praxi

Ako teda marketingoví odborníci môžu využiť tieto poznatky? Kľúčom je hĺbkový prieskum a analýza dát, ktoré odkrývajú skutočné záujmy a preferencie vašich zákazníkov. Nástroje na analýzu sociálnych médií, prieskumy zákazníkov a analýza správania na webe môžu poskytnúť cenné informácie, ktoré pomôžu definovať presnejšie segmenty vašej cieľovej skupiny.

V ére personalizovaného marketingu je čas prekročiť generačné stereotypy a hľadať hlbšie porozumenie našim zákazníkom. Orientácia na záujmy a životný štýl, namiesto pevných generáčných hraníc, otvára dvere k autentickejšiemu a efektívnejšiemu osloveniu vašeho publiká. V konečnom dôsledku, pochopenie ľudského správania a jeho motivácií je kľúčom k vytváraniu resonujúcich a úspešných marketingových stratégií v dnešnom dynamickom svete.

Generačné stereotypy nie sú relevantným základom pre tvorbu marketingových stratégií. Zameranie sa na záujmy a hodnoty umožňuje presnejšie a efektívnejšie zacielenie na relevantných zákazníkov.


My sa dlhodobo venujeme DataDrivenMarketingu a jeho využití v rámci marketingovej automatizácie pri zasielaní správnej správy správnemu publiku v správny čas. Chcete vedieť o DataDrivenMarketingu resp marketingovej automatizácii viac? Neváhajte nás kontaktovať.


Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

A/B testovanie webu - 1. časť

Priebežne robíme A/B testovania rôznych stránok (klientskych aj našich). O pár poznatkov sa podelím už dnes a budem pokračovať ďalšími dielmi. Čím väčší, tým lepšie.... Zväčšili sme o 100px vyhľadávacie pole z 300px na 400px. Miera použitia vyhľadávača (ktorý sa nám na základe štatistík ukázal ako najdôležitejší pri nákupe...) sa zvýšila o 48%. Linka ? Button ? ... Na jednom z webov používame linky, ktoré sú zobrazené rovnako ako ostatný text, tzn. bez podčiarknutia a iných klasických znakov linky. Potrebovali sme zistiť, čo spraví zmena zobrazenia textu "Objednaj", ak pre túto linku bude text podčiarknutý.  Do A/B testovania sme pridali aj možnosť C a to, že linka bola vlastne tlačidlom. Merali sme a merali, a zatiaľ to vyšlo tak, že si ľudia zvykli na texty bez podčiarknutia a klikajú tam, kam chceme bez toho, aby linka vyzerala ako linka alebo dokonca ako button. Slider = Baner = Slider je zlo ! O banerovej slepote ste isto čítali, či počul

SEO zoznam úloh - začíname so SEO

Keď sa pustíte do SEO, prejdite si na začiatok tento SEO zoznam úloh.. Je v ňom prvých 12 bodov, ktoré postupne v priebehu roka doplníme.. 1. Máte na stránke  Google Analytics ? 2. Máte pre stránku  Google Webmaster Tools ? 3. Skontrolovali ste v Google Webmaster Tools všetky chyby a správy, ktoré pre vás Google nachystal, opravili ste podľa nich všetko ? 4. Použili ste  Xenu  na zistenie nefunkčných liniek ? 5. Sontrolovali ste odkazy na vaš stránky ako aj na stránky vašej konkurencie ? Použite  Open Site Explorer  alebo   Majestic SEO . 6. Sú vaše title jedinečné pre každú stránku a kratšie ako 65 znakov ? 7. Použili ste na stránke H1,H2,H3,H4, H5 , ... ? 8. Máte na stránke dosť zaujímavého textu po obsahovej stránke ? 9. Máte dostatočne prelinkované stránky vnútornými linkami ? 10. Skontrolovali ste svoje stránky pomocou  Google Page Speed Tools ? 11. Máte na stránke XML sitemap ? Vedia o ňom roboti ? Odoslali ste sitemap-u aj do Google Webmaster Tools? 12. Máte na strá

Spravte z emailu svojho najlepšieho predajcu

  Predstavte si, že vstúpite do kamennej predajne a predavač sa vám hneď vrhne na krk s ponukou na produkt, ktorý vás absolútne nezaujíma. Neustále vyskakuje s ďalšími a ďalšími ponukami, ktoré nie sú relevantné pre vaše potreby. Keď mu poviete nie, tak vám začne ukazovať zľavy.........Frustrujúce, však? V dnešnej digitálnej ére, keď je konkurencia len na pár kliknutí od nás, sa stáva čoraz ťažším udržať si pozornosť a vernosť zákazníkov. Predstavte si však, že by ste mali predajcu, ktorý presne vie, čo vaši zákazníci potrebujú, kedy to potrebujú, a dokáže im to ponúknuť v pravý čas. Znie to ako sen? Vďaka efektívne nastavenej emailovej komunikácii a marketingovej automatizácii to môže byť realita. Najlepší predajca v kamennom obchode neskáče na zákazníka každých desať sekúnd s nezmyselnými ponukami. Namiesto toho pozorne počúva, sleduje záujmy zákazníkov a na základe toho prichádza s ponukami, návrhmi, radami a odporúčaniami, ktoré zákazníkom umožňujú urobiť informované nákupné