Preskočiť na hlavný obsah

Efektívna stratégia email marketingu pre zabudnutý nákupný košíkV dnešnej dobe online nakupovania sa každá návšteva na e-shope počíta. Jednou z najväčších výziev stále zosáva  boj so "zabudnutými košíkmi", kde zákazníci pridajú produkty do košíka, ale neuskutočnia nákup. Efektívna emailová stratégia môže značne zvýšiť konverzie tým, že zákazníkov vráti späť k nákupu. 

Zabudnutý košík je bežným problémom v e-commerce. Podľa štatistík až 70 % zákazníkov opustí košík bez dokončenia nákupu. To predstavuje značnú stratu potenciálneho obratu pre online obchody.

Koľko emailov posielať? Kedy je najvhodnejší čas? Čo má byť určite v emaily? 

Prvý email

Čas

Najvhodnejší čas na odoslanie prvého pripomínacieho emailu je na základe viacrých štúdií medzi 30 minútami a jednou hodinou po tom, ako zákazník opustí košík.

Dôvody, prečo je rýchla reakcia dôležitá:
Zámer: Zákazníci, ktorí opustia košík, sú stále v nákupnom móde a s väčšou pravdepodobnosťou si kúpia produkty, ak im ich rýchlo pripomeniete.
Zabudnutie: Čím dlhšie čakáte s odoslaním emailu s pripomenutím zabudnutého košíka, tým je pravdepodobnejšie, že si zákazník zabudne, čo chcel kúpiť.
Naliehavosť: Odoslanie emailu s pripomenutím zabudnutého košíka v krátkom čase po opustení košíka vytvára pocit naliehavosti a motivuje zákazníka k rýchlemu nákupu.

Porovnanie času prvého emailu pre zabudnutý košík

30 Minút

Výhody:
Okamžitá reakcia: Zákazníci sú pravdepodobne ešte online, čo zvyšuje šance, že email bude okamžite vidieť a otvorený.
Vysoká relevancia: Produkt je stále čerstvý v mysli zákazníka, čo môže viesť k rýchlejšiemu návratu do košíka.
Nevýhody:
Možný vnímaný tlak: Niektorí zákazníci môžu vnímať tak rýchlu reakciu ako invazívnu alebo zúfalú.
Nedostatok času na rozmyšľanie: Zákazníci možno ešte nemali dostatok času na zváženie všetkých možností alebo alternatív.
Vhodnosť:
Ideálne pre impulzívne nákupy alebo keď je predmet v košíku časovo citlivý (napríklad obmedzená ponuka).

1 Hodina

Výhody:
Stále vysoká relevancia: Čas umožňuje zákazníkom trochu viac času na premýšľanie, ale produkt je stále relatívne čerstvý v ich pamäti.
Menej invazívne: Hodinové zdržanie môže pôsobiť menej agresívne a viac organicky.
Nevýhody:
Znižujúca sa urgencia: S rastúcim časom od opustenia košíka môže klesať pocit naliehavosti dokončiť nákup.
Vhodnosť:
Dobrá voľba pre väčšinu e-commerce produktov, kde zákazník potrebuje malý priestor na rozhodnutie, ale zároveň produkt ostáva relevantný.

2 Hodiny

Výhody:
Dostatok času na premýšľanie: Poskytuje zákazníkom dostatočný čas na zváženie nákupu a konzultáciu s inými alebo vykonanie dodatočného výskumu.
Znížené riziko vnímania ako spam: Časové zdržanie môže pôsobiť ako úctivé k zákazníkovmu času a rozhodovacímu procesu.
Nevýhody:
Nižšia relevancia: Čím dlhšie zákazník čaká, tým viac môže produkt vyjsť z jeho bezprostredného záujmu.
Nižšia miera otvorenia: Statistiky ukazujú, že dlhšie časovanie môže viesť k nižšej miere otvorenia a angažovanosti.
Vhodnosť:
Najlepšie pre vysoko premyslené nákupy alebo drahšie položky, kde zákazník pravdepodobne ocení dodatočný čas na rozmyšľanie.


Výber času pre odoslanie prvého emailu by mal byť strategicky zvolený na základe typu produktu a predpokladaného nákupného správania vašich zákazníkov. Kratšie časy môžu byť účinné pre impulzívne nákupy, zatiaľ čo dlhšie časy môžu slúžiť lepšie pri drahších alebo komplexnejších rozhodnutiach. Experimentovanie a testovanie rôznych časov vám môže pomôcť nájsť ideálnu rovnováhu pre vaše produkty a trh.


Obsah

Prvý email by mal byť krátky a pútavý s jasným výzvam k akcii (CTA)

Môže obsahovať:
Personalizovaný oslovenie založené na predchádzajúcom správaní zákazníka.
Obraz alebo popis zabudnutého produktu.
Jednoduchý link alebo tlačidlo na návrat do košíka.

Predmet správy:

„Zabudli ste na niečo? Váš košík na vás čaká!“
„Vráťte sa za svojimi obľúbenými položkami“

Použiť alebo nepoužiť zľavu v prvom kroku zabudnutého košíka?

Pri spracovaní stratégií zabudnutý košík, stojíme pred zásadnou otázkou: Máme zákazníkovi poskytnúť zľavu už v prvom follow-up emaili? Aj keď to môže na prvý pohľad pôsobiť ako lákavá motivácia, existujú argumenty, ktoré hovoria proti tomuto prístupu.

Psychológia za Follow-up emailami

Prvý email po opustení košíka by mal primárne slúžiť ako pripomenutie zákazníkovi, že jeho nákupný proces nebol dokončený. Ide o chvíľu, kedy je rozhodnutie o kúpe ešte stále čerstvé a zákazníkovi stačí malý impulz k návratu.


Prečo zvážiť vynechanie zľavy:

1. Naučenie zákazníkov čakať na zľavy: Ak zákazníci zistia, že opustenie košíka vedie k zľavám, môžu začať tento model zneužívať.
2. Devalvácia produktu: Neustále poskytovanie zliav môže viesť k percepcii nižšej hodnoty vašich produktov.
3. Potenciálne straty v príjmoch: Poskytovaním zliav hneď v prvom emaili môžete strácať príjmy z plnej ceny predaja, ktoré by ste inak získali.

A/B testovanie – Kľúč k objektívnemu rozhodnutiu

Aby sme pochopili, ktorá stratégia je najefektívnejšia, odporúča sa uskutočniť A/B test. Tento test by mohol porovnávať dve skupiny:
Skupina A: Dostáva follow-up emaily bez zľavy.
Skupina B: Dostáva follow-up emaily so zľavou.


Hypotetický príklad:

Povedzme, že priemerná hodnota objednávky je 100 EUR a vaša normálna konverzná miera je 5%. Po odoslaní follow-up emailu bez zľavy sa konverzná miera zdvojnásobí na 10% u skupiny A a zvýši sa na 15% u skupiny B s ponúknutou zľavou 10%.
Výnosy pre Skupinu A (bez zľavy): 10% z 100 EUR = 10 EUR na návštevu.
Výnosy pre Skupinu B (so zľavou): 15% z 90 EUR (po zľave) = 13.5 EUR na návštevu.
Aj keď skupina B generuje vyššiu konverznú mieru, je tiež potrebné zohľadniť potenciálne dlhodobé straty spôsobené zvyšovaním očakávaní zľav a možným zneužívaním systému zákazníkmi.

Finančná Analýza

Realizácia A/B testu vám umožní nielen sledovať krátkodobé zisky alebo straty, ale poskytne aj cenné údaje o správaní zákazníkov, ktoré môžete využiť pre strategické rozhodnutia.

Či už sa rozhodnete pre zľavu, alebo nie, klúčom je udržať zákazníka v centre vašich marketingových stratégií. Efektívne follow-up emaily, či už sú s zľavou alebo bez nej, by mali byť jasné, stručné a príťažlivé. Poskytnutie hodnoty zákazníkom - a nie len finančná zľava - môže byť rozhodujúce pre zvýšenie konverzií a budovanie dlhodobej zákazníckej lojality.


Druhý Email

Čas

Druhý email by mal byť zaslaný do 24 hodín od opustenia košíka. Dôvodmi môžu byť:
Zákazník môže mať podobné nákupné návyky každý deň – ak bol včera online o tejto dobe, je pravdepodobné, že aj dnes bude.
Psychologický vplyv "strachu z chýbajúcej príležitosti" môže byť využitý, ak email pripomenie, že produkt nemusí byť dlho dostupný.

Porovnanie času druého emailu pre zabudnutý košík

24 Hodín

Výhody:
Vysoká relevancia: Email odoslaný jeden deň po opustení košíka ešte stále zachováva vysokú mieru relevancie.
Vyššia miera otvorenia: Podľa štúdií, emaily odoslané do 24 hodín majú tendenciu mať vyššiu mieru otvorenia, pretože zákazníci si ešte pamätajú na svoju návštevu e-shopu.

Nevýhody:
Potenciálne vnímanie ako naliehavé: Niektorí zákazníci môžu vnímať rýchle follow-upy ako príliš naliehavé alebo agresívne.

Vhodnosť:
Ideálne pre produkty s krátkou životnosťou alebo sezónne produkty, kde rýchla reakcia môže byť rozhodujúca.

48 Hodín

Výhody:
Rovnováha medzi relevanciou a dôstojnosťou: Poskytuje zákazníkovi viac času na rozmyšľanie bez straty relevancie.
Dobrá miera otvorenia: Miera otvorenia sa mierne znižuje v porovnaní s 24 hodinovým emailom, ale stále zostáva pomerne vysoká.
Nevýhody:
Začínajúca strata urgency: Niekedy môže byť 48 hodín príliš dlho, najmä ak zákazníci robia rýchle rozhodnutia.
Vhodnosť:
Dobrá voľba pre väčšinu bežných e-commerce produktov, kde zákazník potrebuje čas na premýšľanie.

72 Hodín

Výhody:
Maximálny čas na rozmyšľanie: Poskytuje zákazníkom dostatok času na zváženie všetkých možností.
Znížené riziko vnímania ako spam: Menej pravdepodobné, že bude vnímaný ako invazívny.

Nevýhody:
Najnižšia miera otvorenia: Miera otvorenia a reakcie značne klesajú, pretože produkt alebo nákupný zážitok môže byť už zabudnutý.

Vhodnosť:
Najlepšie pre drahšie alebo luxusné produkty, kde zákazníci pravdepodobne potrebujú viac času na rozmyšľanie a konzultácie.

Pri výbere času pre váš druhý follow-up email v rámci kampane zabudnutého košíka by ste mali zvážiť nielen typ produktu, ale aj nákupné správanie vašich zákazníkov. Kým kratšie intervaly môžu byť vhodné pre impulzívne nákupy alebo produkty s krátkou životnosťou, dlhšie intervaly môžu lepšie slúžiť pri vysoko-cenových alebo komplexných produktoch. Nezabudnite na neustále testovanie a optimalizáciu vašich emailových kampaní pre maximálnu efektivitu.

Obsah

Druhý email by mal poskytnúť dodatočný stimul na dokončenie nákupu:
Exkluzívna ponuka, ako napríklad zľava alebo bezplatná doprava.
Pripomienka limitovanej dostupnosti produktu alebo blížiaceho sa konca akcie.
Silnejší, urgentnejší CTA
Zahrňte recenzie alebo citácie spokojných zákazníkov o produktoch.
Poskytnite informácie o použití produktu alebo o tom, ako produkt pomohol iným zákazníkom.
Umiestnite odkaz na návrat do košíka s výzvou k akcii.

Predmet správy:

„Zistite, prečo naši zákazníci milujú [produkt]!“
„Nenechajte si ujsť naše top hodnotené produkty“


.
Implementáciou týchto tipov a rýchlou reakciou na opustený košík môžete výrazne zvýšiť mieru konverzií a maximalizovať zisky z vášho e-commerce obchodu.

Potrebujete pomôcť s návrhom a vytvorením efektívnej stratégie pre zabudnutý košík? Neváhajte nás kontaktovať a radi vám pomôžeme s rozbehnutím DataDrivenMarketingu aj na vašom webe / eshope.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

A/B testovanie webu - 1. časť

Priebežne robíme A/B testovania rôznych stránok (klientskych aj našich). O pár poznatkov sa podelím už dnes a budem pokračovať ďalšími dielmi. Čím väčší, tým lepšie.... Zväčšili sme o 100px vyhľadávacie pole z 300px na 400px. Miera použitia vyhľadávača (ktorý sa nám na základe štatistík ukázal ako najdôležitejší pri nákupe...) sa zvýšila o 48%. Linka ? Button ? ... Na jednom z webov používame linky, ktoré sú zobrazené rovnako ako ostatný text, tzn. bez podčiarknutia a iných klasických znakov linky. Potrebovali sme zistiť, čo spraví zmena zobrazenia textu "Objednaj", ak pre túto linku bude text podčiarknutý.  Do A/B testovania sme pridali aj možnosť C a to, že linka bola vlastne tlačidlom. Merali sme a merali, a zatiaľ to vyšlo tak, že si ľudia zvykli na texty bez podčiarknutia a klikajú tam, kam chceme bez toho, aby linka vyzerala ako linka alebo dokonca ako button. Slider = Baner = Slider je zlo ! O banerovej slepote ste isto čítali, či počul

Spravte z emailu svojho najlepšieho predajcu

  Predstavte si, že vstúpite do kamennej predajne a predavač sa vám hneď vrhne na krk s ponukou na produkt, ktorý vás absolútne nezaujíma. Neustále vyskakuje s ďalšími a ďalšími ponukami, ktoré nie sú relevantné pre vaše potreby. Keď mu poviete nie, tak vám začne ukazovať zľavy.........Frustrujúce, však? V dnešnej digitálnej ére, keď je konkurencia len na pár kliknutí od nás, sa stáva čoraz ťažším udržať si pozornosť a vernosť zákazníkov. Predstavte si však, že by ste mali predajcu, ktorý presne vie, čo vaši zákazníci potrebujú, kedy to potrebujú, a dokáže im to ponúknuť v pravý čas. Znie to ako sen? Vďaka efektívne nastavenej emailovej komunikácii a marketingovej automatizácii to môže byť realita. Najlepší predajca v kamennom obchode neskáče na zákazníka každých desať sekúnd s nezmyselnými ponukami. Namiesto toho pozorne počúva, sleduje záujmy zákazníkov a na základe toho prichádza s ponukami, návrhmi, radami a odporúčaniami, ktoré zákazníkom umožňujú urobiť informované nákupné

Ako na Rich Snippets a Featured Snippets? - Sprievodca pre SEO optimalizáciu

V ére neustále sa rozrastajúceho internetového obsahu sa SEO (Search Engine Optimization) stáva čoraz dôležitejšou súčasťou online marketingovej stratégie. Medzi prvky, ktoré môžu výrazne ovplyvniť viditeľnosť webovej stránky a mieru prekliku (CTR), patria rich snippets a featured snippets. Pričom závislosť pozície v SERPe a CTR je podľa nedávnej štúdie takáto. pozícia CTR 1 20.5% 2 13.32% 3 13.14% 4 8.98% 5 9.21% 6 6.73% 7 7.61% 8 6.92% 9 5.52% 10 7.95% Rich Snippets predstavujú rozšírené výpisy vo výsledkoch vyhľadávania, ktoré poskytujú dodatočné informácie o obsahu stránky. Tieto informácie môžu zahŕňať hodnotenia, ceny, autorov a ďalšie relevantné údaje, ktoré zvyšujú informačnú hodnotu výpisu pre užívateľov. Featured Snippets , známe tiež ako "pozícia nula", sú výrezmi informácií, ktoré Google zobrazuje na najvyššej pozícii vo výsledkoch vyhľadávania. Sú určené na poskytnutie rýchlych odpovedí na otázky užívateľov bez potreby kliknutia na konkrétnu webovú stránku. Por