Preskočiť na hlavný obsah

Únik dokumentov "Google Content Warehouse": Čo sa z nich dá dozvedieť?Čo je Google Content Warehouse?

Google Content Warehouse je centrálny úložný systém spoločnosti Google, ktorý zhromažďuje a spracováva obrovské množstvo informácií z internetu. Tento systém umožňuje Googlu indexovať, hodnotiť a zobrazovať relevantný obsah používateľom vyhľadávača.

 Únik dokumentov "Google Content Warehouse" 

 Únik dokumentov "Google Content Warehouse" v marci 2024 bol významnou udalosťou, ktorá odhalila niektoré z vnútorných mechanizmov, ktoré Google používa na hodnotenie webového obsahu a radenie výsledkov vyhľadávania. Hoci dokumenty neposkytujú úplný obraz o algoritme vyhľadávania Google, ponúkajú cenný pohľad na niektoré faktory, ktoré sú pre hodnotenie obsahu dôležité.

Medzi kľúčové zistenia úniku patrí:

 • Dôležitosť odkazov: Dokumenty potvrdzujú, že odkazy sú stále jedným z najdôležitejších faktorov hodnotenia pre Google. Rôznorodosť a relevantnosť odkazov sú obzvlášť dôležité, pričom PageRank zohráva významnú úlohu.
 • Kvalita obsahu: Okrem odkazov je pre Google dôležitá aj kvalita obsahu. Dokumenty obsahujú rôzne metriky na meranie kvality obsahu, vrátane dwell time, kliknutí na organické výsledky (CTR).
 • Signály používateľských skúseností: Google berie do úvahy aj signály používateľských skúseností, ako napríklad čas načítania stránky, mobilnú použiteľnosť a recenzie produktov.
 • Značka: Silná a rozpoznateľná značka môže pomôcť zlepšiť organické umiestnenie webovej stránky vo vyhľadávaní.
 • Tvorcovia obsahu: Dokumenty zdôrazňujú dôležitosť tvorcov obsahu pre budovanie dôvery a autority. Autori s dobrou povesťou a dôslednou produkciou kvalitného obsahu majú väčšiu šancu, že sa ich webové stránky umiestnia vysoko vo výsledkoch vyhľadávania.

Únik dokumentov "Google Content Warehouse" vyvolal diskusiu o transparentnosti algoritmov vyhľadávania Google. Niektorí experti tvrdia, že dokumenty odhaľujú príliš veľa informácií, ktoré by mohli byť zneužité manipulátormi vyhľadávania. Iní argumentujú, že dokumenty poskytujú cenný pohľad do fungovania vyhľadávacieho algoritmu a môžu pomôcť majiteľom webových stránok zlepšiť ich výsledky vyhľadávania.

Je dôležité poznamenať, že dokumenty "Google Content Warehouse" predstavujú len malú časť algoritmu vyhľadávania Google. Google používa na hodnotenie webového obsahu stovky faktorov a algoritmus sa neustále aktualizuje. Napriek tomu únik poskytuje cenný pohľad na niektoré z najdôležitejších faktorov, ktoré sú pre hodnotenie obsahu a radenie výsledkov vyhľadávania relevantné.


Obsah je kráľ (a kráľovná):

 • Kvalita, relevantnosť a čerstvosť: Google uprednostňuje obsah, ktorý je dobre napísaný, informatívny a relevantný pre vyhľadávané dopyty používateľov (queryMatch, percentBodyTitleTokensCovered). Pravidelná aktualizácia obsahu o nové informácie, najmä pri témach citlivých na čas, ako sú správy alebo udalosti (timeSensitivity, lastSignificantUpdateInfo), je tiež dôležitá.
 • Odbornosť a dôveryhodnosť: Obsah by mal pochádzať z dôveryhodných zdrojov s preukázanými znalosťami v danej oblasti (author, siteFocusScore, BookCitationData). To zahŕňa faktor reputácie autora, autoritu webovej stránky (siteAuthority) a prítomnosť citácií a odkazov z iných zdrojov.
 • Hĺbka a komplexnosť: Google favorizuje obsah, ktorý komplexne pokrýva tému a poskytuje používateľom podrobné informácie, ktoré zodpovedajú ich otázkam (absoluteImpressions, clicks, doclength).
 • Čitateľnosť a štruktúra: Dobre štruktúrovaný obsah s jasným usporiadaním, správnym formátovaním a logickým tokom zlepšuje používateľský zážitok. Na hodnotenie môže prispieť aj štruktúra viet, nadpisov a odrážok (sentenceStartScore, goldmineHeadingFactor, goldmineSubHeading).
 • Optimalizácia kľúčových slov (ale bez preháňania): Kľúčové slová sú stále dôležité, no prehnané ich používanie (KeywordStuffingScore) môže mať negatívny vplyv na pozíciu. Google zdôrazňuje používanie prirodzeného jazyka a sémantickú relevanciu (queryMatch, percentBodyTitleTokensCovered).

Dôvera a autorita:

 • Reputácia webovej stránky a spätné odkazy: Získanie spätných odkazov z high-autoritných webových stránok signalizuje Googlu dôveru a kredibilitu (isAttractionOfficial, isHotelOfficial). Dôležitá je však kvalita a relevantnosť týchto odkazov (anchorFraq, anchorStart, anchorEnd).
 • Znalosť značky a dôvera používateľov: Zavedené značky so silnou online prítomnosťou často profitujú z vyššieho umiestnenia (siteAuthority, brandové signály). Ukazovatele dôvery používateľov, ako sú pozitívne recenzie a nízke skóre spamu, môžu tiež zohrávať svoju úlohu (productReviewPPromoteSite, spamrank).
 • Vek domény a história: Vo všeobecnosti platí, že staršie domény s konzistentnou históriou majú tendenciu umiestňovať sa vyššie (domainAge, lastSignificantUpdateInfo).

Používateľská skúsenosť a engagement:

 • Responzívnosť na mobilné zariadenia a použiteľnosť: V dnešnom svete, kde dominujú mobilné zariadenia, sú prioritou webové stránky, ktoré ponúkajú bezproblémový používateľský zážitok na smartfónoch a tabletoch. To zahŕňa responzívny dizajn, ľahkú navigáciu, rýchle načítavanie stránok a optimalizované zobrazovanie obsahu na menších obrazovkách (desktopInterstitials, MinInterRequestSecs).
 • Click-Through Rate (CTR) a Dwell Time: Stránky, na ktoré používatelia častejšie klikajú a na ktorých trávia viac času, sú vnímané ako relevantnejšie a pútavejšie pre Google (clicks, dwells, totalChances).
 • Dostupnosť a kompatibilita: Google uprednostňuje webové stránky, ktoré sú dostupné pre všetky typy prehliadačov a zariadení (isClickable).
 • Užitočné a relevantné reklamy: Google penalizuje webové stránky s nadmerným množstvom rušivých alebo irelevantných reklám, ktoré negatívne ovplyvňujú používateľský zážitok (commercialScore).
 • Interaktivita a zapojenie: Funkcie, ktoré podporujú interakciu používateľov s obsahom, ako sú komentáre, hodnotenia a formuláre, môžu mať pozitívny vplyv na rebríček (ugcDiscussionEffortScore, onsiteProminence).

Technické SEO:

 • Meta tagy Title, Description a nadpisy: Tieto tagy poskytujú Googlu a používateľom stručný prehľad o obsahu stránky a jej relevancii pre konkrétne vyhľadávacie dopyty (titlematchScore, goldmineOgTitleFactor). Je dôležité, aby boli tieto tagy presné, výstižné a obsahovali relevantné kľúčové slová.
 • Štruktúrované dáta a schema markup: Štruktúrované dáta poskytujú Googlu dodatočné informácie o obsahu stránky, čím mu pomáhajú lepšie ho pochopiť a zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania relevantnejším spôsobom (isHotdoc, localCountryCodes).
 • Rýchlosť načítania stránky a výkon: Rýchle načítavanie stránok a plynulý používateľský zážitok sú pre rebríček kľúčové (ConnectTimeMs, DownLoadTime, SSLConnectTimeMs, ServerResponseTimeMs).
 • Mobilná optimalizácia: Google uprednostňuje webové stránky optimalizované pre mobilné zariadenia, s responzívnym dizajnom a ľahkou navigáciou na dotykových obrazovkách (desktopInterstitials).
 • Bezpečnosť a HTTPS: Webové stránky s certifikátom HTTPS sú vnímané ako bezpečnejšie a spoľahlivejšie, čo môže mať pozitívny vplyv na rebríček (isBidiStreamingFetch).

Ďalšie faktory ovplyvňujúce rebríček:

 • Lokálne SEO: Pre webové stránky zamerané na lokálne vyhľadávanie je dôležitá optimalizácia pre lokálne dopyty a relevantné informácie o umiestnení (localityScore, nsrIsCovidLocalAuthority).
 • Video obsah: Video obsah je čoraz populárnejší a Google ho môže uprednostňovať vo výsledkoch vyhľadávania (isVideoFocusedSite, imageClickRank).
 • Obrázky a optimalizácia obrázkov: Obrázky s relevantnými názvami súborov, alt textami a popismi môžu pomôcť Googlu pochopiť ich obsah a zobraziť ich vo výsledkoch vyhľadávania obrázkov (compressedImageUrls, firstseenNearCreation).
 • Aktualizácie a novinky: Pravidelné aktualizácie obsahu a pridávanie nových informácií signalizujú Googlu, že webová stránka je aktívna a relevantná (lastChangeSignificance, ugcChangePeriod).
 • Sociálne signály: Zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach a interakcia s ním môže mať vplyv na rebríček, aj keď nie je priamym faktorom (socialScore, gveClicks).

Niektoré metriky používané v Google Content Warehouse

isAttractionOfficial a isHotelOfficial

Tieto metriky sa používajú na identifikáciu a hodnotenie oficiálnych webových stránok atrakcií a hotelov.

 • isAttractionOfficial: Táto metrika určuje, či je stránka oficiálnou stránkou turistickej atrakcie.
 • isHotelOfficial: Táto metrika určuje, či je stránka oficiálnou stránkou hotela.

Použitie týchto metrík zabezpečuje, že oficiálne stránky získavajú vyššie hodnotenie, čím sa zlepšuje ich viditeľnosť pre používateľov hľadajúcich dôveryhodné informácie.

normalizationFactor

NormalizationFactor je metrika, ktorá normalizuje hodnotenie rôznych stránok na základe rôznych faktorov, ako sú počet návštev, čas strávený na stránke a iné.

Normalizácia hodnotení zaručuje spravodlivé a konzistentné porovnanie rôznych stránok bez ohľadu na ich veľkosť alebo popularitu.

ugcDiscussionEffortScore

Táto metrika meria úsilie vložené do diskusií generovaných používateľmi (User Generated Content, UGC) na stránke.

Vyššie skóre UGC diskusií môže viesť k lepšiemu umiestneniu v SERP (Search Engine Results Pages), pretože aktívne diskusie zvyšujú angažovanosť a relevanciu stránky.

siteAuthority

SiteAuthority je metrika, ktorá hodnotí celkovú autoritu webovej stránky na základe kvality a množstva jej obsahu, spätných odkazov a iných faktorov.

Stránky s vysokou autoritou majú vyššiu šancu získať lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, čo vedie k zvýšeniu organickej návštevnosti.

productReviewPDemoteSite a productReviewPPromoteSite

Tieto metriky sa používajú na hodnotenie a úpravu umiestnenia stránok na základe kvality recenzií produktov.

 • productReviewPDemoteSite: Znižuje hodnotenie stránok s nekvalitnými alebo nedôveryhodnými recenziami.
 • productReviewPPromoteSite: Zvyšuje hodnotenie stránok s kvalitnými a dôveryhodnými recenziami.

Kvalitné recenzie sú dôležité pre spotrebiteľov a pozitívne ovplyvňujú rozhodnutia o nákupe. Stránky s dobrými recenziami získavajú lepšie umiestnenie, čo zvyšuje ich viditeľnosť a dôveryhodnosť.

exactMatchDomainDemotion

Táto metrika penalizuje stránky, ktoré používajú presné zhody doménových mien (Exact Match Domains, EMD) na manipuláciu s výsledkami vyhľadávania.

EMD boli často zneužívané na získanie vysokého umiestnenia v SERP bez ohľadu na kvalitu obsahu. Penalizácia týchto stránok zaručuje spravodlivejšie výsledky vyhľadávania založené na kvalite a relevantnosti obsahu.

crapsNewUrlSignals

Táto metrika sleduje signály nových URL adries, ktoré môžu naznačovať spam alebo nízku kvalitu obsahu.

Identifikácia a penalizácia spamových alebo nízkokvalitných stránok zlepšuje celkovú kvalitu výsledkov vyhľadávania a chráni používateľov pred nekvalitným obsahom.

authorityPromotion

AuthorityPromotion je metrika, ktorá zvyšuje hodnotenie stránok s vysokou autoritou a dôveryhodnosťou.

Stránky s vysokou autoritou sú považované za spoľahlivé zdroje informácií, a preto získavajú lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

anchorMismatchDemotion

Táto metrika penalizuje stránky, ktoré používajú nepresné alebo klamlivé kotvy (anchors) v odkazoch.

Presné a relevantné kotvy zlepšujú používateľský zážitok a dôveryhodnosť odkazov, čo vedie k lepšiemu umiestneniu vo výsledkoch vyhľadávania.

unauthoritativeScore

UnauthoritativeScore je metrika, ktorá hodnotí stránky s nízkou autoritou a dôveryhodnosťou.

Stránky s nízkou autoritou sú penalizované, čo znižuje ich viditeľnosť a zlepšuje celkovú kvalitu výsledkov vyhľadávania.

serpDemotion

SERP Demotion je metrika, ktorá znižuje umiestnenie stránok v SERP na základe rôznych negatívnych signálov, ako sú nízka kvalita obsahu, spam alebo neautorizované odkazy.

Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že len kvalitné a relevantné stránky sa zobrazujú na popredných miestach vo výsledkoch vyhľadávania.

toolbarPagerank a homepagePagerankNs

Tieto metriky merajú hodnotenie stránky na základe jej PageRanku a hodnotenia hlavnej stránky.

 • toolbarPagerank: Meria hodnotenie stránky na základe jej PageRanku.
 • homepagePagerankNs: Meria hodnotenie hlavnej stránky na základe PageRanku.

PageRank je dôležitý faktor pri hodnotení autority a dôveryhodnosti stránky. Stránky s vysokým PageRankom majú vyššiu šancu získať lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

commercialScore

CommercialScore je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe ich komerčného obsahu a potenciálu generovať príjmy.

Stránky s vysokým komerčným potenciálom môžu získať lepšie umiestnenie, čo zvyšuje ich šance na generovanie príjmov prostredníctvom reklamy a predaja produktov.

spambrainTotalDocSpamScore

Táto metrika meria celkové spamové skóre dokumentu pomocou algoritmu SpamBrain.

Identifikácia a penalizácia spamových dokumentov zlepšuje kvalitu výsledkov vyhľadávania a chráni používateľov pred nevhodným obsahom.

scienceDoctype

ScienceDoctype je metrika, ktorá hodnotí dokumenty na základe ich vedeckého obsahu a dôveryhodnosti.

Vedecké dokumenty s vysokou dôveryhodnosťou môžu získať lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, čím sa zabezpečuje prístup k kvalitným informáciám.

KeywordStuffingScore

Táto metrika penalizuje stránky, ktoré používajú nadmerné množstvo kľúčových slov (keyword stuffing) na manipuláciu s výsledkami vyhľadávania.

Penalizácia keyword stuffing zaručuje, že len stránky s kvalitným a relevantným obsahom získavajú vysoké umiestnenie, čím sa zlepšuje celkový používateľský zážitok.

productSitesInfo

ProductSitesInfo je metrika, ktorá zhromažďuje a hodnotí informácie o stránkach s produktmi na základe ich kvality a relevantnosti.

Stránky s kvalitnými a relevantnými informáciami o produktoch majú vyššiu šancu získať lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, čo zvyšuje ich viditeľnosť a dôveryhodnosť.

hostAge

HostAge je metrika, ktorá hodnotí vek hostingu webovej stránky.

Staršie stránky majú zvyčajne vyššiu dôveryhodnosť a autoritu, čo môže pozitívne ovplyvniť ich umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

isAnchorBayesSpam

Táto metrika identifikuje a penalizuje stránky, ktoré používajú spamové kotvy (anchors) na manipuláciu s výsledkami vyhľadávania.

Identifikácia a penalizácia spamových kotiev zlepšuje kvalitu odkazov a celkový používateľský zážitok, čo vedie k lepšiemu umiestneniu vo výsledkoch vyhľadávania.

urlPoisoningData

URL Poisoning Data je metrika, ktorá identifikuje a penalizuje stránky s URL adresami obsahujúcimi škodlivý alebo klamlivý obsah.

Penalizácia škodlivých URL adries chráni používateľov pred nebezpečnými stránkami a zlepšuje celkovú bezpečnosť internetu.

queriesForWhichOfficial

Táto metrika hodnotí stránky na základe toho, či sú považované za oficiálne pre určité dotazy.

Oficiálne stránky majú vyššiu šancu získať lepšie umiestnenie pre relevantné dotazy, čo zvyšuje ich viditeľnosť a dôveryhodnosť.

nsrIsCovidLocalAuthority a nsrIsElectionAuthority

isElectionAuthority a isCovidLocalAuthority

Tieto metriky hodnotia stránky na základe ich autority a dôveryhodnosti v kontexte COVID-19 a volieb.

 • isCovidLocalAuthority, nsrIsCovidLocalAuthority: Hodnotí stránky na základe ich autority v oblasti COVID-19 informácií.
 • isElectionAuthority, nsrIsElectionAuthority: Hodnotí stránky na základe ich autority v oblasti volebných informácií.

Stránky s vysokou autoritou v týchto oblastiach môžu získať lepšie umiestnenie, čo zlepšuje prístup používateľov k dôveryhodným informáciám.

BookCitationData

Táto metrika zhromažďuje a hodnotí údaje o citáciách kníh na webových stránkach.

Stránky s vysokým počtom kvalitných citácií môžu získať lepšie umiestnenie, čo zvyšuje ich dôveryhodnosť a relevantnosť.

ymylNewsScore

YMylNewsScore je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe ich dôveryhodnosti a relevantnosti pre informácie typu "Your Money or Your Life" (YMYL).

Stránky s vysokým YMYL skóre majú vyššiu šancu získať lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, čo zabezpečuje prístup k dôveryhodným a relevantným informáciám.

domainAge

DomainAge je metrika, ktorá hodnotí vek domény webovej stránky.

Staršie domény majú zvyčajne vyššiu dôveryhodnosť a autoritu, čo môže pozitívne ovplyvniť ich umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

lastSignificantUpdateInfo

Táto metrika zhromažďuje informácie o poslednej významnej aktualizácii obsahu stránky.

Stránky, ktoré pravidelne aktualizujú svoj obsah, majú vyššiu šancu získať lepšie umiestnenie, pretože aktualizovaný obsah je považovaný za relevantnejší a hodnotnejší.

BlogData

BlogData je metrika, ktorá zhromažďuje a hodnotí údaje o blogoch na základe ich kvality a relevantnosti.

Kvalitné blogy môžu získať lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, čo zvyšuje ich viditeľnosť a autoritu.

spamrank

SpamRank je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe ich spamového skóre.

Identifikácia a penalizácia spamových stránok zlepšuje kvalitu výsledkov vyhľadávania a chráni používateľov pred nevhodným obsahom.

desktopInterstitials

Táto metrika hodnotí stránky na základe používania interstitials (vyskakovacích okien) na desktopových zariadeniach.

Stránky, ktoré používajú príliš veľa interstitials, môžu byť penalizované, čo znižuje ich umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

OriginalContentScore

OriginalContentScore je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe originality ich obsahu.

Stránky s originálnym obsahom majú vyššiu šancu získať lepšie umiestnenie, čo zvyšuje ich viditeľnosť a dôveryhodnosť.

onsiteProminence

OnsiteProminence je metrika, ktorá hodnotí viditeľnosť a prominentnosť obsahu priamo na stránke.

Stránky s dobre viditeľným a prominentným obsahom majú vyššiu šancu získať lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.

isHotdoc

Táto metrika hodnotí dokumenty na základe ich aktuálnosti a relevantnosti pre aktuálne témy.

Aktuálne dokumenty môžu získať lepšie umiestnenie, čo zvyšuje ich viditeľnosť a relevantnosť pre používateľov hľadajúcich aktuálne informácie.

languages

Languages je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe jazykovej podpory a lokalizácie obsahu.

Stránky s obsahom v rôznych jazykoch môžu získať lepšie umiestnenie, čo zvyšuje ich viditeľnosť a prístupnosť pre používateľov z rôznych krajín.

timeSensitivity

TimeSensitivity je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe ich citlivosti na čas a aktuálnosť obsahu.

Stránky s aktuálnym a časovo citlivým obsahom môžu získať lepšie umiestnenie, čo zvyšuje ich relevantnosť a viditeľnosť.

absoluteImpressions

AbsoluteImpressions je metrika, ktorá hodnotí počet zobrazení stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

Vyšší počet zobrazení môže znamenať vyššiu viditeľnosť a relevantnosť stránky, čo vedie k lepšiemu umiestneniu.

clicks, badClicks, goodClicks

Tieto metriky hodnotia počet kliknutí na stránku a rozlišujú medzi kvalitnými (goodClicks) a nekvalitnými (badClicks) kliknutiami.

Stránky s vyšším počtom kvalitných kliknutí môžu získať lepšie umiestnenie, čo zvyšuje ich viditeľnosť a dôveryhodnosť.

lastLongestClicks

Táto metrika hodnotí dĺžku trvania kliknutí na stránku.

Dlhšie kliknutia môžu znamenať vyššiu angažovanosť a záujem používateľov, čo môže pozitívne ovplyvniť umiestnenie stránky.

finalOffensiveScore a finalViolenceScore

Tieto metriky hodnotia stránky na základe obsahu, ktorý môže byť urážlivý alebo násilný.

 • finalOffensiveScore: Hodnotí urážlivý obsah.
 • finalViolenceScore: Hodnotí násilný obsah.

Stránky s vysokým skóre urážlivého alebo násilného obsahu môžu byť penalizované, čo znižuje ich viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania.

numberFaces

Táto metrika hodnotí počet tvárí detekovaných na stránke.

Táto metrika môže byť užitočná pri hodnotení obsahu, ktorý je relevantný pre rozpoznávanie tvárí, ako sú sociálne siete a fotografie.

offensiveSymbolDetection

Táto metrika identifikuje prítomnosť urážlivých symbolov na stránke.

Stránky s urážlivými symbolmi môžu byť penalizované, čo znižuje ich viditeľnosť a chráni používateľov pred nevhodným obsahom.

pornWithHighConfidence

Táto metrika identifikuje stránky s vysokou pravdepodobnosťou pornografického obsahu.

Stránky s pornografickým obsahom môžu byť penalizované, čo znižuje ich viditeľnosť a zabezpečuje, že výsledky vyhľadávania sú vhodné pre všetkých používateľov.

queryTextViolenceScore

Táto metrika hodnotí stránky na základe textu dotazov, ktoré obsahujú násilné výrazy.

Stránky s vysokým skóre násilných dotazov môžu byť penalizované, čo znižuje ich viditeľnosť a chráni používateľov pred nevhodným obsahom.

impressions, longClicks, longCtr

Tieto metriky hodnotia zobrazenia stránky, dĺžku kliknutí a mieru prekliknutia.

Vyšší počet zobrazení, dlhšie kliknutia a vyššia miera prekliknutia môžu znamenať vyššiu relevantnosť a angažovanosť, čo vedie k lepšiemu umiestneniu stránky.

pagerank

PageRank je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe kvality a množstva spätných odkazov.

Stránky s vysokým PageRankom majú vyššiu šancu získať lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, čo zvyšuje ich viditeľnosť a autoritu.

chromeTransCount, chromeTransProb, chromeWeight

Tieto metriky hodnotia stránky na základe údajov z prehliadača Chrome, ako sú počet a pravdepodobnosť prekladov, a ich váha.

 • chromeTransCount: Počet prekladov.
 • chromeTransProb: Pravdepodobnosť prekladov.
 • chromeWeight: Váha údajov z prehliadača Chrome.

Údaje z prehliadača Chrome môžu poskytnúť cenné informácie o používateľskom správaní a relevantnosti stránky, čo môže pozitívne ovplyvniť jej umiestnenie.

topUrl

Táto metrika hodnotí najvyššie umiestnené URL stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

Najvyššie umiestnené URL majú vyššiu šancu získať lepšie umiestnenie, čo zvyšuje ich viditeľnosť a dôveryhodnosť.

breadcrumbTarget

BreadcrumbTarget je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe používania breadcrumb navigácie.

Breadcrumb navigácia zlepšuje používateľský zážitok a navigáciu, čo môže pozitívne ovplyvniť umiestnenie stránky.

ugcScore

UGC Score je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe obsahu generovaného používateľmi.

Stránky s kvalitným obsahom generovaným používateľmi môžu získať lepšie umiestnenie, čo zvyšuje ich viditeľnosť a relevantnosť.

titlematchScore

Táto metrika hodnotí stránky na základe zhody titulku s obsahom dotazu.

Presná zhoda titulku s obsahom dotazu môže pozitívne ovplyvniť umiestnenie stránky, čo zvyšuje jej relevantnosť a viditeľnosť.

smallPersonalSite

Táto metrika hodnotí malé osobné stránky na základe ich kvality a relevantnosti.

Malé osobné stránky s kvalitným obsahom môžu získať lepšie umiestnenie, čo zvyšuje ich viditeľnosť a dôveryhodnosť.

isVideoFocusedSite

Táto metrika hodnotí stránky na základe zamerania na video obsah.

Stránky s kvalitným video obsahom môžu získať lepšie umiestnenie, čo zvyšuje ich viditeľnosť a angažovanosť používateľov.

chromeInTotal

ChromeInTotal je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe celkových údajov z prehliadača Chrome.

Údaje z prehliadača Chrome môžu poskytnúť cenné informácie o používateľskom správaní a relevantnosti stránky, čo môže pozitívne ovplyvniť jej umiestnenie.

siteLinkOut

Táto metrika hodnotí stránky na základe odkazov, ktoré vedú na iné webové stránky.

Kvalitné a relevantné odkazy na iné stránky môžu pozitívne ovplyvniť umiestnenie stránky, čo zvyšuje jej dôveryhodnosť a relevantnosť.

shoppingScore

ShoppingScore je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe ich obsahu a potenciálu generovať príjmy z predaja produktov.

Stránky s vysokým potenciálom generovať príjmy môžu získať lepšie umiestnenie, čo zvyšuje ich viditeľnosť a príjmy.

localityScore

LocalityScore je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe ich relevantnosti pre miestnych používateľov.

Stránky s vysokou relevantnosťou pre miestnych používateľov môžu získať lepšie umiestnenie, čo zvyšuje ich viditeľnosť a prístupnosť pre miestnych používateľov.

ymylNewsV2Score

YMylNewsV2Score je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe ich dôveryhodnosti a relevantnosti pre informácie typu YMYL.

Stránky s vysokým YMYL skóre majú vyššiu šancu získať lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, čo zabezpečuje prístup k dôveryhodným a relevantným informáciám.

sentenceStartScore

SentenceStartScore je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe kvality a relevantnosti začiatku viet.

Kvalitné začiatky viet môžu zlepšiť čitateľnosť a relevantnosť obsahu, čo pozitívne ovplyvňuje umiestnenie stránky.

sourceGeneratedTitle

Táto metrika hodnotí stránky na základe titulkov generovaných zdrojom.

Kvalitné titulky generované zdrojom môžu pozitívne ovplyvniť umiestnenie stránky, čo zvyšuje jej viditeľnosť a relevantnosť.

queryMatch

QueryMatch je metrika, ktorá hodnotí stránky na základe zhody obsahu s dotazom.

Presná zhoda obsahu s dotazom môže pozitívne ovplyvniť umiestnenie stránky, čo zvyšuje jej relevantnosť a viditeľnosť.

percentBodyTitleTokensCovered

Táto metrika hodnotí stránky na základe pokrytia titulkovými tokenmi v obsahu.

Vyššie pokrytie titulkovými tokenmi môže zlepšiť relevantnosť a kvalitu obsahu, čo vedie k lepšiemu umiestneniu stránky.


Únik z Google Content Warehouse poskytuje hlbší pohľad na komplexné algoritmy Google, čo môže pomôcť lepšie prispôsobiť stratégie digitálneho marketingu a SEO na dosiahnutie lepších výsledkov. Optimalizácia pre anchorCount, PenguinPenalty, siteAuthority, OriginalContentScore a siteFocusScore je teraz ešte dôležitejšia pre úspech vo vyhľadávačoch. Tieto nové poznatky by mali byť integrované do každej SEO stratégie, aby sme dosiahli lepšie výsledky a vyššiu viditeľnosť vo vyhľadávaní.


Skúsenosti so SEO zbierame od od roku 2000 a vieme naše skúsenosti využiť aj u Vás. Kontaktujte nás.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

A/B testovanie webu - 1. časť

Priebežne robíme A/B testovania rôznych stránok (klientskych aj našich). O pár poznatkov sa podelím už dnes a budem pokračovať ďalšími dielmi. Čím väčší, tým lepšie.... Zväčšili sme o 100px vyhľadávacie pole z 300px na 400px. Miera použitia vyhľadávača (ktorý sa nám na základe štatistík ukázal ako najdôležitejší pri nákupe...) sa zvýšila o 48%. Linka ? Button ? ... Na jednom z webov používame linky, ktoré sú zobrazené rovnako ako ostatný text, tzn. bez podčiarknutia a iných klasických znakov linky. Potrebovali sme zistiť, čo spraví zmena zobrazenia textu "Objednaj", ak pre túto linku bude text podčiarknutý.  Do A/B testovania sme pridali aj možnosť C a to, že linka bola vlastne tlačidlom. Merali sme a merali, a zatiaľ to vyšlo tak, že si ľudia zvykli na texty bez podčiarknutia a klikajú tam, kam chceme bez toho, aby linka vyzerala ako linka alebo dokonca ako button. Slider = Baner = Slider je zlo ! O banerovej slepote ste isto čítali, či počul

Spravte z emailu svojho najlepšieho predajcu

  Predstavte si, že vstúpite do kamennej predajne a predavač sa vám hneď vrhne na krk s ponukou na produkt, ktorý vás absolútne nezaujíma. Neustále vyskakuje s ďalšími a ďalšími ponukami, ktoré nie sú relevantné pre vaše potreby. Keď mu poviete nie, tak vám začne ukazovať zľavy.........Frustrujúce, však? V dnešnej digitálnej ére, keď je konkurencia len na pár kliknutí od nás, sa stáva čoraz ťažším udržať si pozornosť a vernosť zákazníkov. Predstavte si však, že by ste mali predajcu, ktorý presne vie, čo vaši zákazníci potrebujú, kedy to potrebujú, a dokáže im to ponúknuť v pravý čas. Znie to ako sen? Vďaka efektívne nastavenej emailovej komunikácii a marketingovej automatizácii to môže byť realita. Najlepší predajca v kamennom obchode neskáče na zákazníka každých desať sekúnd s nezmyselnými ponukami. Namiesto toho pozorne počúva, sleduje záujmy zákazníkov a na základe toho prichádza s ponukami, návrhmi, radami a odporúčaniami, ktoré zákazníkom umožňujú urobiť informované nákupné

Ako na Rich Snippets a Featured Snippets? - Sprievodca pre SEO optimalizáciu

V ére neustále sa rozrastajúceho internetového obsahu sa SEO (Search Engine Optimization) stáva čoraz dôležitejšou súčasťou online marketingovej stratégie. Medzi prvky, ktoré môžu výrazne ovplyvniť viditeľnosť webovej stránky a mieru prekliku (CTR), patria rich snippets a featured snippets. Pričom závislosť pozície v SERPe a CTR je podľa nedávnej štúdie takáto. pozícia CTR 1 20.5% 2 13.32% 3 13.14% 4 8.98% 5 9.21% 6 6.73% 7 7.61% 8 6.92% 9 5.52% 10 7.95% Rich Snippets predstavujú rozšírené výpisy vo výsledkoch vyhľadávania, ktoré poskytujú dodatočné informácie o obsahu stránky. Tieto informácie môžu zahŕňať hodnotenia, ceny, autorov a ďalšie relevantné údaje, ktoré zvyšujú informačnú hodnotu výpisu pre užívateľov. Featured Snippets , známe tiež ako "pozícia nula", sú výrezmi informácií, ktoré Google zobrazuje na najvyššej pozícii vo výsledkoch vyhľadávania. Sú určené na poskytnutie rýchlych odpovedí na otázky užívateľov bez potreby kliknutia na konkrétnu webovú stránku. Por